Niepubliczne
przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim

Przedszkole terapeutyczne dla dzieci potrzebujących kształcenia specjalnego – z  autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE W KOWALEWIE POMORSKIM

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim

W Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym w Kowalewie Pomorskim zapewniamy dzieciom zajęcia w małych grupach, sprzyjających indywidualizacji terapii. Na co dzień z dziećmi pracuje oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda i terapeuta behawioralny. Przedszkole zapewnia także fizjoterapię, terapię ręki, trening umiejętności społecznych (TUS), rytmikę, integrację sensoryczną i sensoplastykę.

Rodzice mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z pedagogiem i psychologiem. Otrzymują wsparcie w zakresie sposobów postępowania z dzieckiem oraz regularnie zapoznają się z wynikami postępów dziecka.

Dysponujemy własnym parkiem. Dzieci mają możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu w bardzo bezpiecznych warunkach. Codziennie, bez względu na porę roku, pozostają w kontakcie z naturą.

Najlepsze warunki

Zajęcia odbywają się w małych grupach, w przestrzennych w pełni wyposażonych klasach.

Wyrównujemy szanse

Głównym zadaniem przedszkola jest prowadzenie terapii w celu wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci oraz kształtowania kontaktów społecznych i zachowań społecznie akceptowanych.

Indywidualne podejście

Nauczyciele pracują z dziećmi w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program opracowywany jest przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Każdemu dziecku zapewniamy wsparcie nauczyciela wspomagającego.

Rekrutacja 
trwa cały rok

Kliknij i zobacz, jak zapisać dziecko

Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim jest spełnieniem moich marzeń o pracy z dziećmi, które potrzebują profesjonalnego wsparcia. Tworzę zespół ludzi empatycznych, serdecznych i zaangażowanych. Wspólnie budujemy miejsce, w którym dzieci znajdują ciepło i życzliwość. Sukcesy dzieci w terapii motywują nas do podejmowania nowych wyzwań.

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim

Aneta Guzowska
Dyrektor

Informacja o dofinansowaniu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.