Fundacja Świętej Katarzyny

Fundacja Świętej Katarzyny

Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim jest Fundacja Świętej Katarzyny. Fundacja powstała w 2019 roku, aby realizować cele związane z działalnością na rzecz oświaty i wychowania, świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienia opieki i rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym.

Fundacja działa też na rzecz promowania i podejmowania działań prospołecznych, wspierania działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju współpracy partnerskiej i integracji społecznej, w tym rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Została wyróżniona ZNAKIEM JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020 w ramach konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Została uznana za podmiot, który z powodzeniem łączy działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI: