Rekrutacja

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim odbywa się przez cały rok

Zapewniamy odpowiednią opiekę dzieciom w wieku od 3 do 9 lat

Nasz zespół pomoże rodzicom we wszystkich kwestiach formalnych związanych z rekrutacją dziecka do przedszkola

Przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim rozpoczynamy od rozmowy z rodzicami na temat dziecka i jego potrzeb oraz analizy dokumentacji przedstawionej przez rodzica